SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

IM. MARII KONOPNICKIEJ W BYTOMIU

 Bolu Escort Balikesir Escort Adapazari Escort

Edukacja globalna.

W październiku 2016 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju.

EDUKACJA GLOBALNA to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:

 •     tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,
 •     przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
 •     rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
 •     kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw,
 •     ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.

OKRES REALIZACJI VI EDYCJI PROJEKTU: październik 2016 – listopad 2017

CELE OGÓLNE REALIZACJI PROJEKTU:

 • zwiększenie roli i miejsca EG w szkolnych programach nauczania i wychowania zgodnie z założeniami podstawy programowej oraz zaktywizowanie środowiska szkolnego do podejmowania działań w obszarze EG;
 • uświadomienie nauczycielom, że EG jest obecna w ramach wszystkich przedmiotów, zajęć szkolnych - jest zdaniem każdego nauczyciela i wychowawcy;
 • rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich nauczycieli i uczniów, które są podstawą i gwarancją świadomego, aktywnego obywatelstwa oraz odpowiedzialności za zrównoważony rozwój świata;
 • promowanie pozytywnych postaw i wartości oraz wspieranie uczniów w braniu odpowiedzialności za swoje działania oraz zobaczenie siebie jako obywateli świata, którzy mogą przyczynić się do bardziej pokojowego, sprawiedliwego i zrównoważonego świata;
 • rozwijanie poczucia siebie, uznanie różnorodności kulturowej, afirmacji sprawiedliwości społecznej i praw człowieka, a także utrwalanie pokoju i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

( źródło: www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl)

W Szkole podstawowej nr 16 w Bytomiu liderem Edukacji Globalnej jest p. Ewa Irzyk, wraz z zespołem nauczycieli będzie realizowała zadania w ramach projektu.

W skład zespołu wchodzą nauczyciele: p. Agnieszka Kośmider, p. Ewa Jańczak, p. Daniel Kałuś, p. Sylwia Ślimok, p. Magdalena Kowalczuk, p. Magdalena Kujawińska, p. Monika Skolik.

Działania planowane w najbliższym czasie:

 • Spotkania zespołu z liderem EG
 • Tydzień edukacji globalnej „Życzliwość bez granic”
 • Udział w konkursie plastycznym „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030”
 • Zajęcia z wychowawcami poświęcone Edukacji Globalnej
 • Obchody Dnia Życzliwości
 • Spotkanie z wolontariuszem projektu EG (klasa VIb)
 • Zbiórka funduszy na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej

 Projekt 355/2016-2017/M realizowany w  szkołach zgodnie z założeniami "Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020" 

Koordynatorem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

Więcej na stronach:

http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/a/Szkoly-Liderow-Edukacji-Globalnej

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_globalna 

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

 23 XII - 31 XII 2019


 2 i 3 I 2020 - dni wolne od zajęć dydaktycznych


od 7 I 2020 - lekcje 

07:36

wschód

15:39

piątek
13 grudnia 2019

Łucja, Otylia, Eugeniusz

Ferie za 28 dni
Nowy Rok za 18 dni

Mapa strony

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej
w Bytomiu, ul. Rataja 3
Zalecana przeglądarka FF5+, IE8+, Opera 9.5+, Chrome
Tworzenie stron WWW dwTeam.eu