SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16

IM. MARII KONOPNICKIEJ W BYTOMIU

 Informacje dla rodziców

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

 

W roku szkolnym 2011/2012 do klasy pierwszej  przyjęte  zostały dzieci z rocznika 2004 oraz, na wniosek rodziców, dzieci z rocznika 2005. W ten sposób zostały utworzone 3 oddziały: kl. Ia, Ib i Ic. Decyzja o rozpoczęciu nauki szkolnej przez dziecko 6–letnie należała do rodziców, po uprzedniej konsultacji z wychowawcą przedszkola, który prowadzi tzw. diagnozę gotowości szkolnej. Realizowany program nauczania uwzględnia potrzeby zarówno uczniów 6 jak i 7 – letnich. Skoncentrowany jest na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się. Skonstruowany został w oparciu o nową podstawę programową i założenia Projektu MEN „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” . Edukacja wczesnoszkolna odbywa się poprzez integrację nauczanych treści z różnorodnych jej obszarów: edukacji matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej, komputerowej, artystycznej. Zajęcia odbywają się w 2  salach edukacji wczesnoszkolnej ( 32, 38 ) w systemie dwuzmianowym.  Tygodniowy rozkład zajęć obejmuje 19 godzin lekcyjnych (45 min.) edukacji wczesnoszkolnej z wychowawcą, 2 godziny katechezy oraz 2 godziny języka angielskiego

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców pracujących zawodowo szkoła realizuje działalność opiekuńczo – pedagogiczną prowadząc świetlicę szkolną w godzinach od 7. 30 do 15.30 oraz świetlicę socjoterapeutyczną od 15.30 do 18.30 (zapisy na podstawie kart zgłoszeń).

Szkoła posiada własną stołówkę szkolną  (wpłaty za obiady u kierownika świetlicy).

Na terenie placówki znajduje się także biblioteka z czytelnią oraz gabinet higienistki szkolnej.

W szkole obowiązuje noszenie obuwia zmiennego z białą podeszwą.

Obowiązkiem każdego ucznia jest noszenie mundurka szkolnego, który powinien być podpisany. Zakupu mundurku rodzice dokonują  po uprzednim zamówieniu i pomiarach w portierni szkoły. 

 Zebrania klasowe:


klasy 1-3 poniedziałek 17.12.2018  godzinę podaje wychowawca


 klasy 4-8 czwartek 13.12.2018 godz. 15:30 

 

07:37

wschód

15:39

piątek
14 grudnia 2018

Alfred, Izydor

Ferie za 58 dni
Nowy Rok za 17 dni

Mapa strony

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Marii Konopnickiej
w Bytomiu, ul. Rataja 3
Zalecana przeglądarka FF5+, IE8+, Opera 9.5+, Chrome
Tworzenie stron WWW dwTeam.eu